Erf.Plantage

een kleinschalig bewonersinitiatief in Eenrum

Het initiatief

Erf.Plantage wordt door de stichting Vormen van Wonen ontwikkeld op het terrein van kwekerij De Kleine Plantage te Eenrum. Deze stichting heeft als doelstelling antwoorden te vinden op de huidige maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken aangaande wonen. Haar visie is dat het wonen van de toekomst inclusief, circulair en duurzaam zou moeten zijn in zowel haar ontwikkeling als uitwerking.

Bouwen in een tuin

Het plan kenmerkt zich door het bouwen ‘in’ een bestaande tuin.  De 11 nieuw te bouwen huizen vormen met de tuin, de bestaande gebouwen en met het reeds aanwezige huis een harmonieus geheel. Dit geheel is te vergelijken met een familie, waar je gemeenschappelijke kenmerken vindt, maar ook diversiteit en eigenzinnigheid. Om het eigen karakter van het terrein tijdens de ontwikkeling en in de toekomst te waarborgen zijn er spelregels aangaande de inrichting van de kavels en de positionering, vormgeving, materialisatie van de woningen en bijgebouwen. 

Bij het ontwerp van het plan en de keuze voor bouwsystemen wordt  rekening gehouden met de bestedingsruimte van de verschillende bewoners. Er zijn twee kleinere kavels  – van 213 en 260m2 – en 8 kavels variërend tussen de 411 en 665m2. Tevens komt er 1 (betaalbare) huurwoning.

De huizen op het erf zullen in een natuurlijke parktuin met Dutch Wave beplanting komen die overgaat in een halfschaduwbos met varens. De privacy tussen de huizen wordt gewaarborgd door bossages van heesters en bomen.

De wens is om zo duurzaam mogelijk te bouwen, om een geweldige tuin te maken, om zonlicht zoveel mogelijk te benutten, om water op te vangen, onderhoudsvrij te bouwen, om een plantencollectie te ontwikkelen etc etc..

Momenteel zijn de toekomstige bewoners nog druk aan het schetsen. Ideeën worden verwerkt en geïnventariseerd. Een voorlopige maquette is gemaakt om een sfeer weer te geven. In een latere fase wordt – als iedereen het huis van zijn dromen heeft ontworpen – een definitieve maquette gemaakt.

Erf.Plantage: een gastvrij woonerf dat ook een bijdrage aan het dorp kan leveren. Bij de toegang vanaf de Handerweg worden de drie schuren met terras omgevormd voor gemeenschappelijk gebruik, een moestuin en een pluktuin, een gastenverblijf, een ontmoetingsplek voor de bewoners, een wasserij, een opslagplek, een fietsenstalling, een parkeerplaats met elektrische laders voor de gemeenschappelijke auto’s.

een impressie van het terrein

De groep van toekomstige bewoners is gevormd. Het streven is een mix van doelgroepen op 1 locatie. jongeren en ouderen, alleenwonenden en samenwonenden, werkenden en niet werkenden. Het overgrote deel van de toekomstige bewoners komt uit de omgeving van Eenrum. Er melden zich nog steeds mensen aan die graag deel zouden uitmaken van Erf.Plantage. Er is inmiddels een wachtlijst.

Er wordt gebouwd en ontwikkeld op basis van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). We hopen in het najaar van 2022 de eerste schop in de grond te zetten.