Erf.Plantage

een kleinschalig bewonersinitiatief in Eenrum

Nieuw bouwen in een uniek plan

12 kavels in Eenrum voor duurzaam bouwen in een bestaande tuin. Kwekerij De Kleine Plantage gaat in 2022 stoppen. In de bloemrijke tuin komt ruimte voor grotere en kleinere huizen.We willen vanuit zelfstandigheid een gemeenschappelijk erf beheren. Met bewoners in alle leeftijden. 

Wie doet mee?

We zoeken medebewoners in alle leeftijden: van twintigers tot tachtigers. Zo zorgen we voor vitaliteit en doorstroom. Bewoners met ondernemerszin, met een wens om zelf te bouwen, een huis in een tuin, die duurzaamheid hoog op de agenda hebben, die samen willen denken en werken aan een mooi erf.

Meld je aan

In oktober is het startschot voor het plan. We gaan een wandeling over het terrein van De Kleine Plantage maken en laten zien aan de hand van een plattegrond hoe het kan gaan worden. Daarna is er een bijeenkomst waar zo veel mogelijk verteld wordt over hoe ver we zijn met het plan. De richtprijzen voor de kavels. De inschrijving voor de betaalbare huurwoningen. Het tijdsplan. 

Interesse? Het aantal aanmeldingen voor onze informatiebijeenkomst eind oktober is overweldigend! Dat betekent dat het op dit moment niet meer mogelijk is om je hiervoor aan te melden. We hanteren nu een wachtlijst waar je je voor kunt inschrijven via ons mailadres.

een impressie van het terrein

Een gastvrij woonerf

De plek biedt een kans voor een erf met hergebruik van de huidige bebouwing. Voor een gastvrij woonerf dat ook een bijdrage aan het dorp kan leveren. Bij de toegang vanaf de Handerweg worden de drie schuren met terras omgevormd voor gemeenschappelijk gebruik, een moestuin en een pluktuin, een gastenverblijf, een ontmoetingsplek voor de bewoners, een wasserij, een opslagplek, een fietsenstalling, een parkeerplaats met elektrische laders voor de gemeenschappelijke auto’s.

Grassen, bloemen, bomen en varens

De huizen op het erf zullen in een natuurlijke parktuin met Dutch Wave beplanting komen die overgaat in een halfschaduwbos met varens. De privacy tussen de huizen wordt gewaarborgd door bossages van heesters en bomen.

Speels en eigen

Bij het ontwerp van het plan en de keuze voor bouwsystemen wordt  rekening gehouden met de bestedingsruimte van de verschillende bewoners. Wij willen ook mensen met minder geld kans bieden om zelf een huis te bouwen. Ieders eigen woning mag speels en eigen zijn vanuit de algemene richtlijnen die in een kavelpaspoort zijn vastgelegd.

conceptontwerp kavels en gemeenschappelijk terrein

In het plan zijn 12 nieuwe kavels te zien, naast het huis dat er al staat. 2 kavels zijn bedoeld voor huurwoningen, 2 kleinere kavels -van 213 en 260m2 -, en 8 kavels variërend tussen de 411 en 665m2. We hopen op deze wijze een diversiteit aan mogelijkheden te bieden.

Wat verbindt ons?

De context waarin het plan ontstaat is de wereld van nu. De vragen die nu actueel zijn, maken dat veel mensen interesse tonen in andere vormen van wonen. Maar Erf.Plantage wil ook een plan zijn voor de toekomst. Een erf dat in beweging blijft met zo’n twintig bewoners in 13 huizen die iets met elkaar aangaan. Meerdere doelgroepen, meerdere leeftijden komen bij elkaar en beginnen een verhaal dat ieders leven zowel maatschappelijk als persoonlijk raakt. Een plan dat een project gaat worden. Een organisatie is nodig die de nodige expertise in huis haalt op juridisch, bouwkundig en sociaal vlak. Daarom hebben we een stichting opgericht. Het is van groot belang om met de juiste groep bewoners een goede start te maken. Vandaar dat voor iedereen die meedoet de centrale vraag is: wat verbindt ons?